0530 491 41 15 [email protected]

Eğitimlerimiz

İşe İade ve İşçilik Alacakları

Bu eğitim iş güvencesi kapsamına giren işçilerin iş sözleşmelerinin feshinde nelere dikkat edilmesi gerektiği, geçerli …

Kira Hukuku

Bu eğitimde ülkemizde en sık karşılaşılan konulardan biri olan kira hukuku konusunda katılımcıları bilgilendirmek amaçl…

Tüketici Davaları

6502 Sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 28.5.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun ile tüketici h…

Finans Hukuku

Bu program, birden fazla hukuk dalını kapsayan Bankacılık ve Finans Hukuku alanındaki güncel gelişmeleri katılımcılara …

Mal Rejimi Davaları

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen; edinilmiş mallara katılma rejimi ve tasfiyesi, değer artış ve katkı payı…

Enerji Hukuku

Bu program, günümüzde hızla ilerleyen ve gelişen enerji sektörü ile ilgili, sektörün uzmanlarına ve uzmanlaşmak isteyen…